úvod Naše služby Reference O nás Kontakty Certifikát ISO

Vodohospodářské stavby

 • úpravy jezů a jejich rekonstrukce
 • údržba vodního toku
 • stavby MVE

Ekologické stavby

 • budování skládek TKO
 • revitalizace
 • odbahnění rybníků
 • čištění vodních toků

Inženýrské stavby

 • výstavba ČOV a kanalizací
 • vodovodní řady a vodojemy
 • rekonstrukce sportovních hřišť

Pozemní stavby

 • stavby na klíč
 • opravy a rekonstrukce objektů
 • výstavba ČOV a kanalizací

EVOS - HYDRO, s.r.o.

Stavební firma  EVOS-HYDRO, s.r.o., vznikla v  roce 1992, sídlí v  Ledči nad Sázavou. Zabývá se zejména  výstavbou vodohospodářských staveb -  kanalizací, vodovodů, vodojemů, ČOV, ZTV, úprav toků, odbahňováním rybníků, komunikací, skládek TKO, provádění zemních prací atd.

EVOS-HYDRO, s.r.o.  klade velký důraz na kvalitu prováděných prací. Firma EVOS-HYDRO, s.r.o.  získala v roce 2003 certifikát systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001, pro oblast "Provádění vodohospodářských, inženýrských, průmyslových a občanských staveb a komunikací včetně jejich rekonstrukcí, oprav, obchodní a inženýrské a projektové činnosti“, který jí otevírá nové možnosti k získávání významných investorských zakázek, které následně napomáhají rozvoji firmy.

V roce 2005 firma zavedla systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001, který znamená další zvýšení již tak velmi šetrného přístupu k našemu životnímu prostředí při všech činnostech vykonávaných naší společností.

Svým technickým vybavením, kvalifikovanými zaměstnanci, využíváním moderních a ekonomicky výhodných technologií a zkušenostmi z realizovaných staveb je firma EVOS-HYDRO, s.r.o.  zárukou splnění všech sjednaných podmínek dodávek, krátkých termínů výstavby za dodržení vysoké kvality prací. Nabízíme kvalitní a profesionální služby a jsme připraveni se přizpůsobit a reagovat na přání zákazníka

 

Vlastní strojní vybavení - Zemní stroje:

 • pásové rypadlo Komatsu PC 180
 • rypadlo M. MUCK.......2ks
 • rypadlo DH 112
 • rypadlo UDS 214
 • rypadlo UZS 50
 • rypadlo JCB 3CX
 • rypadlo UNC 060
 • rypadlo Komatsu WB 97 S

Vlastní strojní vybavení - Dopravní prostředky:

 • TATRA T 815........................4 ks
 • TATRA T 815 MIX...................2 ks
 • MAN TGi 12.180 - kontejner
 • V3S....................................2 ks
 • Autojeřáb AD 080
 • Avia 15
 • Avia 20
 • Pojízdná dílna
 • Mercedes VITO
 • Renault Traffic

Ostatní vybavení:

 • betonárka SB 20
 • čerpadla betonové směsi
 • velkoplošné bednění
 • vybavení opravárenské dílny
 • lešení, výtahy, jeřáb
 • elektrocentrála 35 kw
 • kompresory PDK 12
 • drobné výrobní nářadí apod.

Finanční obrat firmy za poslední období:

 • rok 2000.............................47,2 mil. Kč
 • rok 2001.............................50,1 mil. Kč
 • rok 2002.............................48,5 mil. Kč
 • rok 2003.............................60,1 mil. Kč
 • rok 2004.............................70,4 mil. Kč
 • rok 2005.............................63,6 mil. Kč
 • rok 2006.............................64,4 mil. Kč
EVOS-HYDRO, s.r.o., Pivovarská 1003, 584 01  Ledeč nad Sázavou
tel: 569 720 996, fax: 569 720 685, e-mail: evos.hydro@tiscali.cz