úvod Naše služby Reference O nás Kontakty Certifikát ISO

Vodohospodářské stavby

 • úpravy jezů a jejich rekonstrukce
 • údržba vodního toku
 • stavby MVE

Ekologické stavby

 • budování skládek TKO
 • revitalizace
 • odbahnění rybníků
 • čištění vodních toků

Inženýrské stavby

 • výstavba ČOV a kanalizací
 • vodovodní řady a vodojemy
 • rekonstrukce sportovních hřišť

Pozemní stavby

 • stavby na klíč
 • opravy a rekonstrukce objektů
 • výstavba ČOV a kanalizacíReference

Úprava Olešenského potoka ř.km. 0,00-0,060

 • Provedení vybourání stávajících porušených betonových zdí potoka, vybetonování nového dna a stěn, kamenný obklad stěn, provedení úpravy soutoku se Sázavou a lávky přes potok
 • Celková hodnota díla 4.131 tis. Kč
 • Lesy ČR, s.p. Ing. Jiří Medek
 • Realizace: 2007

Odkanalizování ZZN Havlíčkův Brod

 • Provádění odkanalizování areálu firmy ZZN
 • Celková hodnota díla 2.299 tis. Kč
 • Václav Mareš, hlavní technik
 • Realizace: 2007

Rekultivace skládky 1. etapa, plocha č.2, Odpadové hospodářství - Ronov n/S, město Přibyslav

 • Provádění rekultivace další plochy skládky, izolace, sadové úpravy
 • Celková hodnota díla 4.602 tis. Kč
 • Mgr.Jan Štefáček , starosta města
 • Realizace: 2007

Výstavba technické infrastruktury pro stavbu RD Lípa „Na Hladových“ – 20 RD

 • Zhotovení díla „ZTV Lípa Na Hladových 20 RD“ zahrnuje výstavbu 1. části komunikací (2480,30m2) a parkovacích ploch (581,50m2), dále vodovod (362,50m), plynovod (421,50m) a kanalizaci (344,50m)
 • Celková hodnota díla 4.986 tis. Kč
 • Starosta obce Lípa, Ing. Kunc
 • Realizace: 2007

Velkosklad kovového odpadu Švema, v Ledči n/S

 • Provedení zpevněné plochy v areálu (2000m2 ), opěrné zdi, LAPOLU, dešťové kanalizace
 • Celková hodnota díla 21.300 tis. Kč
 • ŠVEMA s.r.o., Jaroslav Švec
 • Realizace: 2007

LZ Čáslav – výstavba multiskkladu

 • Provedení dešťové kanalizace DN 1600 a 1200, ORL, dále kanalizace DN 500, 400 a uličních vpustí, protlaků pod železniční tratí a rozvodů vody na letišti v Chotusicích a rekonstrukce komunikací.
 • Celková hodnota díla 21.300 tis. Kč
 • Silnice Čáslav – Holding, a.s., Ing. Jan Wohlmuth, výrobní náměstek
 • Realizace: 2007

Plavecký a sportovní areál Přibyslav

 • Provedení splaškové a dešťové kanalizace v areálu, hrubé terénní úpravy, stavební část – základy pro bazény, pro objekt technologie obsluhy a převlékárny.
 • Celková hodnota díla 2.571 tis. Kč
 • PKS Žďár nad Sázavou ,Ing. Václav Nečesal
 • Realizace: 2006


Speciální silážní žlab, k.ú. Pavlov

 • Provedení speciálního silážního žlabu – 1 900m3 částečně zapuštěný, průjezdný.
 • Stěny železobetonové + ocelové sloupy, zastřešení – sbíjené vazníky, krytina, hromosvody.
 • Dno želbet monolitické s dilatačními spárami + hydroizolace.
 • Úprava příjezdových ploch, kanalizace.
 • Celková hodnota díla 3.523 tis. Kč
 • Ing. Pavel Francl
 • Realizace: 2006


Kanalizace, komunikace a veřejné osvětlení ulice Krajní, Jihlava

 • Provedení splaškové a dešťové kanalizace DN 300, 400, 500 v délce 0,8 km - napojení do stávající kanalizace, veřejného osvětlení, provedení nových komunikací.
 • Celková hodnota díla 7.545 tis. Kč
 • Město Jihlava, p. Libor Kouba, investiční oddělení města
 • Realizace: 2006

Rekonstrukce inženýrských sítí v obci Lípa - Petrkov

 • Provedení splaškové a dešťové kanalizace DN 300,400, v dl. 2 km a výtlačného řádu Pe 90 v dl. 0,5 km, čerpací šachty a čistírny odpadních vod, provedení komunikací.
 • Starosta obce Lípa, Ing. Kunc
 • Celková hodnota díla 8.586 tis. Kč
 • Realizace: 2006

Sedlický potok, Strojetice – stabilizace koryta

 • Výstavba opevnění břehu gabionovou konstrukci v dl. 24m, úprava toku a opevnění břehu kamenným záhozem, provedení balvanitého skluzu.
 • Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, p. Miloslav Brzoň
 • Celková hodnota díla 751 tis. Kč
 • Realizace: 2006

Odpadové hospodářství Ronov nad Sázavou, II. etapa

 • Výstavba nových polí skládky komunálního odpadu v Ronově nad Sázavou, rekultivace 1.etapy skládky, provedení svodu dešťových a infikovaných vod, výstavba záchytné nádrže dešťových vod
 • Celková hodnota díla 21.990 tis. Kč
  Mgr.Jan Štefáček , starosta města
 • Realizace: 2006

Město Humpolec – Provedení ZTV pro 32 RD, lokalita Cípek

 • Provedení 884 m - kanalizace splaškové a 1383 m - dešťové, retenční nádrže, 829 m - NTL plynovodu, provedení 1658 m – vodovodu, veřejného osvětlení, komunikací a chodníků.
 • Celková hodnota díla 22.995 tis. Kč
 • Jiří Kučera, starosta města
 • Realizace: 2005-2006


Mze p.ú. Kutná Hora – Technická opatření Hořany

 • Provedení Technických opatření v obci Hořany u Kutné Hory – protierozní meze, ozelenění - délka 1,4 km
 • polní cesty s asfaltovým povrchem – dl. 1,4km, a záchytné příkopy v dl. 2km
 • Ing. Veronika Jungwirthová
 • Celková hodnota díla 9.295 tis. Kč
 • Realizace: 2005-2006

Propojení vodojemů Březinka - Mrzkovice

 • Provedení kompletního vodovodu, propojení vodojemů Březinka Mrzkovice.
 • Celková hodnota díla 959 tis. Kč
 • Město Světlá nad Sázavou Ing. Lenka Arnotová
 • Realizace: 2005


Kanalizace Skuhrov

 • Provedení odkanalizování obce, včetně provedení domovních přípojek a napojení na KČOV – a výstavba KČOV.
 • Celková hodnota díla 9.500 tis. Kč
 • Obec Skuhrov
 • Realizace: 2005


Kanalizace Ovesná Lhota

 • Provedení odkanalizování obce, včetně provedení domovních přípojek a napojení na KČOV – a výstavba KČOV.
 • Celková hodnota díla 8.200 tis. Kč
 • Obec Ovesná Lhota
 • Realizace: 2004-2005


Realitní a stavební společnost s. r. o. Čáslav

 • Provedení vodojemu a rozvodů vody na letišti Chotusice“
 • Provedení vodojemu a rozvodů vody na letišti v Chotusicích, kanalizační stoky a rekonstrukce
  komunikací.
 • Celková hodnota díla 28.300 tis. Kč
 • Jaroslav Vaňátko, jednatel společnosti
 • Realizace: 2004-2005


Vodovod Lučice

 • Provedení kompletního vodovodu v obci tj. čerpacího vrtu, výtlačného řadu vodojemu,rozvodných řadů včetně domovních přípojek.
 • Celková hodnota díla 10.400 tis. Kč
 • Obec Lučice
 • Realizace: 2004


Revitalizace parku Světlá nad Sázavou

 • Provedena revitalizace parkových rybníků,oprava kamenných dlažeb a opevnění, rekonstrukce odvodňovacího systému a rekonstrukce komunikací
 • Celková hodnota díla 25.950 tis. Kč
 • Město Světlá nad Sázavou Ing. Lenka Arnotová – místostarosta
 • Realizace: 2003-2004


Rekonstrukce mostu a komunikací Ledeč n/Sáz

 • Provedení rekonstrukce kanalizace , vodovodu plynovodu, kabelových vedení.
 • Bourání stávajících komunikací a provedení nových dlážděných a živičných komunikací.
 • Celková hodnota díla 20.160 tis. Kč
 • Silnice Hradec Králové – p.Drtina – ředitel divize
 • DIS Brno – p. Grones – vedoucí střediska
 • Realizace: 2003 – 2004


Starší reference

 • Rok 2003 a starší