úvod Naše služby Reference O nás Kontakty Certifikát ISO

Vodohospodářské stavby

 • úpravy jezů a jejich rekonstrukce
 • údržba vodního toku
 • stavby MVE

Ekologické stavby

 • budování skládek TKO
 • revitalizace
 • odbahnění rybníků
 • čištění vodních toků

Inženýrské stavby

 • výstavba ČOV a kanalizací
 • vodovodní řady a vodojemy
 • rekonstrukce sportovních hřišť

Pozemní stavby

 • stavby na klíč
 • opravy a rekonstrukce objektů
 • výstavba ČOV a kanalizací

EVOS - HYDRO, s.r.o.

Stavební firma  EVOS-HYDRO, s.r.o., vznikla v  roce 1992, sídlí v  Ledči nad Sázavou. Zabývá se zejména  výstavbou vodohospodářských staveb -  kanalizací, vodovodů, vodojemů, ČOV, ZTV, úprav toků, odbahňováním rybníků, komunikací, skládek TKO, provádění zemních prací atd.
   EVOS-HYDRO, s.r.o.  klade velký důraz na kvalitu prováděných prací. Firma EVOS-HYDRO, s.r.o.  získala v roce 2003 certifikát systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001, pro oblast "Provádění vodohospodářských, inženýrských, průmyslových a občanských staveb a komunikací včetně jejich rekonstrukcí, oprav, obchodní a inženýrské a projektové činnosti“, který jí otevírá nové možnosti k získávání významných investorských zakázek, které následně napomáhají rozvoji firmy.

  Více informací o společnosti


Ostatní služby:

 • poradenská činnost
 • projektová činnost včetně inženýrských prací
 • provádění zemních prací a doprava
 • poradenství v oblasti finančních dotací
 • výroba betonu-typy, doprava, pokládka
 • prodej písku a drtí
 • ISO 9001, ISO 14001
EVOS-HYDRO, s.r.o., Pivovarská 1003, 584 01 Ledeč nad Sázavou
tel: 569 720 996, fax: 569 720 685, e-mail: evos.hydro@tiscali.cz