úvod Naše služby Reference O nás Kontakty Certifikát ISO

Vodohospodářské stavby

 • úpravy jezů a jejich rekonstrukce
 • údržba vodního toku
 • stavby MVE

Ekologické stavby

 • budování skládek TKO
 • revitalizace
 • odbahnění rybníků
 • čištění vodních toků

Inženýrské stavby

 • výstavba ČOV a kanalizací
 • vodovodní řady a vodojemy
 • rekonstrukce sportovních hřišť

Pozemní stavby

 • stavby na klíč
 • opravy a rekonstrukce objektů
 • výstavba ČOV a kanalizací

Reference - rok 2003 a starší

 

Rekonstrukce Nádražní ul. Světlá nad Sázavou

 • Kompletní rekonstrukce inženýrských sítí - vodovod, kanalizace, telefon.
 • Provedení nového zadláždění povrchu komunikace a chodníků z kamenné dlažby.
 • Celková hodnota díla 5.800 tis. Kč
 • Město Světlá nad Sázavou

Rekonstrukce ul. Na Lovčenu a Na Rámech

 • Kompletní rekonstrukce inž. sítí - vodovod, kanalizace,telefon, plynofikace.
 • Provedení nového povrchu živičné komunikace.
 • Celková hodnota díla 4.600 tis. -Kč.
 • Město Ledeč nad Sázavou

Rekonstrukce inž. sítí Vak Havlíčkův Brod

 • Pro investora Vak Havlíčkův Brod provedeny pokládky nového vodovodu a kanalizačních sběračů v obcích Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou včetně kompletní rekonstrukce vozovky a chodníků.
 • Celková hodnota díla 4.200 tis. Kč.
 • Vak Havlíčkův Brod ing. Samek, výrobní ředitel

Telefonní kabelizace MTO Světlá nad Sázavou

 • Provedení výkopové práce pro pokládku kabelů včetně definitivních úprav povrchů.
 • Celková délka výkopu 19 600 m.
 • Celková hodnota díla 3.650 tis. Kč.


Vodovod Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou

 • Provedeno napojení areálu podniku na zásobovací vodovodní řad Želivka - Havlíčkův Brod.
 • Celková délka řadu 1 900 m včetně napojovací redukční šachty a úpravy ve stávajícím vodojemu.
 • Celková hodnota díla 2.600 tis. Kč


Vodovod Kozlov

 • Provedení kompletního vodovodu v obci tj. čerpacího vrtu, výtlačného řadu vodojemu,rozvodných řadů včetně domovních přípojek.
 • Celková hodnota díla 10.400 tis. Kč
 • Obec Kozlov


Rekonstrukce a rozšíření hřiště Světlá nad Sázavou

 • Provedení školního hřiště v Komenského ulici,přeložky inženýrských sítí ,podkladní vrstvy a povrchy z umělé trávy a tartanu,provedení oplocení a dlážděných komunikací.
 • Celková hodnota díla 7.440 tis. Kč
 • Město Světlá nad Sázavou


Hřiště Ledeč nad Sázavou

 • Provedení opěrných betonových zdí, zemních prací a podkladních vrstev pro komunikace a sportovní plochy.
 • Celková hodnota díla 3.250 tis. Kč
 • Město Ledeč nad Sázavou, Sporttechnik Bohemia.Rekonstrukce topných kanálů Světlá nad Sázavou

 • Provedeni zemních prací, podvrtů, přeložek inženýrských sítí, bourání a oprav povrchů komunikací
 • Celková hodnota díla 4.650 tis. Kč
 • Tenza Brno a.s.ZTV Světlá nad Sázavou

 • Provedeni ZTV Světlá nad Sázavou – inženýrské sítě sídliště Kalvárie, rekonstrukce kanalizace, komunikace Haškova ulice.
 • Celková hodnota díla 21.235 tis. Kč
 • Město Světlá nad Sázavou, Ing. Lenka Arnotová – místostarosta
 • Realizace: 2002 – 2003Manipulační sklad polotovarů –Sklo Bohemie

 • Provedení spodní betonové monolitické konstrukce stavby pro ocelový sklad polotovarů.
 • Dále provedena přístupová komunikace a zpevněné manipulační plochy.
 • Celková hodnota díla 4.960 tis. Kč
 • Sklo Bohemia a.s. Světlá nad Sázavou
 • Realizace: 2002Kanalizace Bílek – Chotěboř

 • Provedení kanalizačních sběračů v obci Bílek ,pneumatických přečerpávacích stanic,výtlačného řadu v délce 5000 m a napojeni na ČOV v Chotěboři
 • Celková hodnota díla 10.520 tis. Kč
 • Město Choteboř , Jan Naidr s.r.o.Praha,
 • Realizace: 2002Město Přibyslav – Přečerpací kanalizace , vodovod

 • Provedení kanalizačních sběračů v Přibyslavi v Ronově a poříčí , pneumatické čerpání na ČOV
 • V Přibyslavi Provedení přívodních a zásobovacích řadů v obcích Poříčí a Ronov.Délka inženýrských sítí celkem 11500m.
 • Celková hodnota díla 26.600 tis. Kč
 • Mgr.Jan Štefáček , starosta města
 • Realizace: 2002 – 2003IMOS Brno – Věznice Světlá n/Sáz

 • Provedení rekonstrukce inženýrských sítí , komunikací,betonové ohradní zdi a ostatních objektů,
 • Celková hodnota dila 16.580 tis. Kč
 • Ing Milan Karásek , vedoucí výroby
 • Realizace: 2003